2020-08-14 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/3e087241-020b-4c67-a043-fca30de22225/resource/e133e8ed-bcfc-4997-8642-a3717cd68cd7/download/2020-08-14_station_hourly.xlsx

2020-08-14 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 30 Shtator, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2020-08-14 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-08-14 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit