2021-09-28 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/3e087241-020b-4c67-a043-fca30de22225/resource/dd721f5e-d219-4a86-a69c-492421047bd8/download/2021-09-28_station_hourly.xlsx

2021-09-28 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 28 Shtator, 2021
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2021-09-28 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2021-09-28 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit