2021-08-25 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/3e087241-020b-4c67-a043-fca30de22225/resource/db99233c-e03e-4fae-8d7e-3a3222920353/download/2021-08-25_station_hourly.xlsx

2021-08-25 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 25 Gusht, 2021
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2021-08-25 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2021-08-25 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit