2020-09-03 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/3e087241-020b-4c67-a043-fca30de22225/resource/d9aef294-1a8c-4401-ad2e-c27f51404ad5/download/2020-09-03_station_hourly.xlsx

2020-09-03 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 19 Tetor, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2020-09-03 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-09-03 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit