2020-10-20 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/3e087241-020b-4c67-a043-fca30de22225/resource/cd6f593f-c668-4bf7-a7ab-3825e2a1e3a9/download/2020-10-20_station_hourly.xlsx

2020-10-20 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 20 Tetor, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2020-10-20 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-10-20 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit