2021-06-25 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/3e087241-020b-4c67-a043-fca30de22225/resource/c951aa68-715f-4e55-b5fc-5cae36a486d8/download/2021-06-25_station_hourly.xlsx

2021-06-25 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 25 Qershor , 2021
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2021-06-25 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2021-06-25 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit