2018-06-17 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/3e087241-020b-4c67-a043-fca30de22225/resource/c4d1243f-ebbd-409f-b1e4-d6e1b5aeab62/download/2018-06-17_station_hourly.xlsx

2018-06-17 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 7 Maj, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2018-06-17 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2018-06-17 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit