2021-04-27 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/3e087241-020b-4c67-a043-fca30de22225/resource/bdc83d85-1f5e-42d4-bc67-c9335e4cd7e9/download/2021-04-27_station_hourly.xlsx

2021-04-27 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 27 Prill, 2021
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2021-04-27 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2021-04-27 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit