2020-07-26 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/3e087241-020b-4c67-a043-fca30de22225/resource/bbc96430-b044-4030-9d6f-02459e7d3629/download/2020-07-26_station_hourly.xlsx

2020-07-26 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 26 Korrik, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2020-07-26 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-07-26 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit