2020-08-04 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/3e087241-020b-4c67-a043-fca30de22225/resource/b6130c73-cb4a-45c3-b6c4-168d35c69d00/download/2020-08-04_station_hourly.xlsx

2020-08-04 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 4 Gusht, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2020-08-04 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-08-04 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit