2019-09-30 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/3e087241-020b-4c67-a043-fca30de22225/resource/aed8a159-6abc-4faa-8818-3dd137182b8f/download/2019-09-30_station_hourly.xlsx

2019-09-30 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 7 Maj, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2019-09-30 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2019-09-30 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit