2020-07-15 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/3e087241-020b-4c67-a043-fca30de22225/resource/a963c79b-2090-465b-9100-d4570fc3ad89/download/2020-07-15_station_hourly.xlsx

2020-07-15 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 15 Korrik, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2020-07-15 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-07-15 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit