2021-10-22 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/3e087241-020b-4c67-a043-fca30de22225/resource/a8dcf5c6-7e66-4163-8fb4-7f025e61b715/download/2021-10-22_station_hourly.xlsx

2021-10-22 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 26 Tetor, 2021
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2021-10-22 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2021-10-22 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit