2020-11-18 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/3e087241-020b-4c67-a043-fca30de22225/resource/a430e134-25eb-4d63-bdf9-71d10c1c6e42/download/2020-11-18_station_hourly.xlsx

2020-11-18 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 18 Nëntor, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2020-11-18 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-11-18 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit