2020-12-19 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/3e087241-020b-4c67-a043-fca30de22225/resource/a1fc7d91-8fe7-440f-b596-45dea6dd3cad/download/2020-12-19_station_hourly.xlsx

2020-12-19 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 13 Janar, 2021
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2020-12-19 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-12-19 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit