2021-07-11 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/3e087241-020b-4c67-a043-fca30de22225/resource/9ea1495b-3280-44a5-8289-27e5505b4df4/download/2021-07-11_station_hourly.xlsx

2021-07-11 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 11 Korrik, 2021
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2021-07-11 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2021-07-11 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit