2020-11-02 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/3e087241-020b-4c67-a043-fca30de22225/resource/95492ac3-38a5-40ee-be75-00961d3c7aea/download/2020-11-02_station_hourly.xlsx

2020-11-02 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 12 Nëntor, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2020-11-02 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-11-02 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit