2018-08-20 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/3e087241-020b-4c67-a043-fca30de22225/resource/920f3ab9-1250-45e6-9f77-a438f32e5522/download/2018-08-20_station_hourly.xlsx

2018-08-20 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 7 Maj, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2018-08-20 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2018-08-20 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit