2021-02-09 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/3e087241-020b-4c67-a043-fca30de22225/resource/8c4e9e76-aa88-46ac-ac8e-ea08722ed301/download/2021-02-09_station_hourly.xlsx

2021-02-09 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 10 Shkurt, 2021
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2021-02-09 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2021-02-09 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit