2020-10-21 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/3e087241-020b-4c67-a043-fca30de22225/resource/81d32cf5-e97a-4205-baa4-bc3364da1c89/download/2020-10-21_station_hourly.xlsx

2020-10-21 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 21 Tetor, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2020-10-21 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-10-21 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit