2020-07-28 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/3e087241-020b-4c67-a043-fca30de22225/resource/810bbe22-4a22-4fd9-a9de-00699df773a2/download/2020-07-28_station_hourly.xlsx

2020-07-28 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 28 Korrik, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2020-07-28 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-07-28 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit