2020-02-22 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/3e087241-020b-4c67-a043-fca30de22225/resource/76f7c944-f40a-46ce-a624-0fdbbff3d091/download/2020-02-22_station_hourly.xlsx

2020-02-22 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 7 Maj, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2020-02-22 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-02-22 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit