2020-04-30 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/3e087241-020b-4c67-a043-fca30de22225/resource/75f29fd3-cdf0-4397-bc28-c702a63d5e9d/download/2020-04-30_station_hourly.xlsx

2020-04-30 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 7 Maj, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2020-04-30 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-04-30 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit