2021-05-29 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/3e087241-020b-4c67-a043-fca30de22225/resource/7230765f-a5b0-417e-918a-3abdce65b90b/download/2021-05-29_station_hourly.xlsx

2021-05-29 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 29 Maj, 2021
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2021-05-29 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2021-05-29 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit