2020-05-08 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/3e087241-020b-4c67-a043-fca30de22225/resource/6e0350a1-f240-47c0-be92-dd66aa45893e/download/2020-05-08_station_hourly.xlsx

2020-05-08 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 11 Maj, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2020-05-08 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-05-08 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit