2021-04-15 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/3e087241-020b-4c67-a043-fca30de22225/resource/6886943c-6af2-4543-ba59-b5cc219241db/download/2021-04-15_station_hourly.xlsx

2021-04-15 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 27 Prill, 2021
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2021-04-15 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2021-04-15 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit