2021-04-07 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/3e087241-020b-4c67-a043-fca30de22225/resource/6664e97e-72ea-4698-b4a6-1fcabfd375db/download/2021-04-07_station_hourly.xlsx

2021-04-07 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 7 Prill, 2021
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2021-04-07 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2021-04-07 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit