2021-06-22 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/3e087241-020b-4c67-a043-fca30de22225/resource/5f10f84a-d5b5-4be4-bc92-48d990f7b5e4/download/2021-06-22_station_hourly.xlsx

2021-06-22 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 22 Qershor , 2021
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2021-06-22 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2021-06-22 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit