2019-12-01 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/3e087241-020b-4c67-a043-fca30de22225/resource/5e1ac52e-20e5-44d7-a87d-295d4c68374c/download/2019-12-01_station_hourly.csv

2019-12-01 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Kjo pamje burimore nuk është në dispozicion për momentin. Kliko këtu për më shumë informacion.

Shkarko burimin

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 7 Maj, 2020
Krijuar panjohur
Formati CSV
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2019-12-01 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2019-12-01 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit