2018-05-13 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/3e087241-020b-4c67-a043-fca30de22225/resource/5b613970-f441-4d42-a34d-e088b4310a98/download/2018-05-13_station_hourly.xlsx

2018-05-13 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 7 Maj, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2018-05-13 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2018-05-13 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit