2020-06-02 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/3e087241-020b-4c67-a043-fca30de22225/resource/590207e1-7112-4247-a599-d23b62b6e7bc/download/2020-06-02_station_hourly.xlsx

2020-06-02 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 2 Qershor , 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2020-06-02 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-06-02 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit