2021-09-22 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/3e087241-020b-4c67-a043-fca30de22225/resource/536af3bd-86dd-46c2-b303-c1dc5cdcf9d1/download/2021-09-22_station_hourly.xlsx

2021-09-22 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 22 Shtator, 2021
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2021-09-22 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2021-09-22 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit