2020-03-05 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/3e087241-020b-4c67-a043-fca30de22225/resource/4ab2a6f1-1b3f-4185-8052-2308043890e4/download/2020-03-05_station_hourly.xlsx

2020-03-05 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 7 Maj, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2020-03-05 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-03-05 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit