2018-10-31 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/3e087241-020b-4c67-a043-fca30de22225/resource/4a5504bb-8fc0-41a4-aad7-ff2d3c4ab43c/download/2018-10-31_station_hourly.xlsx

2018-10-31 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 7 Maj, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2018-10-31 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2018-10-31 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit