2019-12-21 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/3e087241-020b-4c67-a043-fca30de22225/resource/4a3ee4fe-e8c7-4070-b289-70a9bc1c0115/download/2019-12-21_station_hourly.xlsx

2019-12-21 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 7 Maj, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2019-12-21 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2019-12-21 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit