2021-01-14 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/3e087241-020b-4c67-a043-fca30de22225/resource/48e60d4d-aaca-43fc-9e70-9c4cc4670b4c/download/2021-01-14_station_hourly.xlsx

2021-01-14 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 8 Shkurt, 2021
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2021-01-14 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2021-01-14 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit