2019-09-04 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/3e087241-020b-4c67-a043-fca30de22225/resource/47806e0f-2922-435a-ab85-75444826363f/download/2019-09-04_station_hourly.xlsx

2019-09-04 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 7 Maj, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2019-09-04 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2019-09-04 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit