2021-10-19 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/3e087241-020b-4c67-a043-fca30de22225/resource/41c8160b-ad50-42c9-9935-34dd6043b9fb/download/2021-10-19_station_hourly.xlsx

2021-10-19 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 20 Tetor, 2021
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2021-10-19 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2021-10-19 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit