2018-12-26 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/3e087241-020b-4c67-a043-fca30de22225/resource/40637f91-8aff-41ab-87bb-9d0d33a34bbd/download/2018-12-26_station_hourly.xlsx

2018-12-26 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 7 Maj, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2018-12-26 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2018-12-26 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit