2021-08-24 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/3e087241-020b-4c67-a043-fca30de22225/resource/400ad857-96b7-40f7-912c-9831e8c22985/download/2021-08-24_station_hourly.xlsx

2021-08-24 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 24 Gusht, 2021
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2021-08-24 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2021-08-24 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit