2019-02-01 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/3e087241-020b-4c67-a043-fca30de22225/resource/3f5b6617-a79e-4d9b-9660-4779807376f3/download/2019-02-01_station_hourly.xlsx

2019-02-01 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 7 Maj, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2019-02-01 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2019-02-01 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit