2021-05-15 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/3e087241-020b-4c67-a043-fca30de22225/resource/2df39bbf-c0b4-4493-87e6-f1b89d308b50/download/2021-05-15_station_hourly.xlsx

2021-05-15 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 17 Maj, 2021
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2021-05-15 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2021-05-15 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit