2020-07-20 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/3e087241-020b-4c67-a043-fca30de22225/resource/279c4146-6664-4713-a921-4e959226f884/download/2020-07-20_station_hourly.xlsx

2020-07-20 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 22 Korrik, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2020-07-20 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-07-20 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit