2018-06-30 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/3e087241-020b-4c67-a043-fca30de22225/resource/26d5eab8-6db6-4154-b55f-c4b06a5318f6/download/2018-06-30_station_hourly.xlsx

2018-06-30 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 7 Maj, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2018-06-30 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2018-06-30 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit