2021-10-18 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/3e087241-020b-4c67-a043-fca30de22225/resource/22c0d910-b3f4-4d41-b9ce-49f5f07e2134/download/2021-10-18_station_hourly.xlsx

2021-10-18 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 19 Tetor, 2021
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2021-10-18 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2021-10-18 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit