2020-05-25 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/3e087241-020b-4c67-a043-fca30de22225/resource/1b5ef4c6-719a-4428-aca1-ec6a297fee43/download/2020-05-25_station_hourly.xlsx

2020-05-25 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 25 Maj, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2020-05-25 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-05-25 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit