2018-08-26 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/3e087241-020b-4c67-a043-fca30de22225/resource/18f1d1e1-7d17-46da-aff4-f21160d54513/download/2018-08-26_station_hourly.xlsx

2018-08-26 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 7 Maj, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2018-08-26 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2018-08-26 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit