2021-04-06 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/3e087241-020b-4c67-a043-fca30de22225/resource/11d64084-481d-44d5-bdae-40a32381e670/download/2021-04-06_station_hourly.xlsx

2021-04-06 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 6 Prill, 2021
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2021-04-06 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2021-04-06 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit