2020-03-02 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/3e087241-020b-4c67-a043-fca30de22225/resource/085b8754-35c9-4a66-a0c7-32c3349e8608/download/2020-03-02_station_hourly.xlsx

2020-03-02 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 7 Maj, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2020-03-02 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-03-02 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit