2021-06-21 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/3e087241-020b-4c67-a043-fca30de22225/resource/07aca1c9-28d2-406f-9814-be4be0582d3a/download/2021-06-21_station_hourly.xlsx

2021-06-21 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 21 Qershor , 2021
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2021-06-21 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2021-06-21 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit